Hållbar miljö, hållbara möten & hållbar livsstil

På Siggesta Gård är miljö och hållbarhet i fokus. Vi arbetar med tydliga målsättningar för att vara en hållbar arbetsplats och ett hållbart besöksmål.

hållbar livsstil

Vi skapar förutsättningar för en aktiv konferens eller en aktiv heldag med familjen på Siggesta Gård när man låter både hjärta och hjärna vara med för bästa möjliga välbefinnande.

Minne och inlärningsförmåga förbättras

Det bildas nya hjärnceller i gyrus dentatus, en del av området, som är viktigt för just minne och inlärning.

Fokus och simultanförmåga blir bättre

Koncentrations- och simultanförmågan förbättras, bland annat genom att hormonet noradrenalin utsöndras – vilket ökar vakenhet och uppmärksamhet, även blodcirkulationen i hjärnan förbättras.

Ditt omdöme förbättras

Fysisk träning hjälper oss att ta bättre beslut, genom att kopplingarna mellan hjärnans områden prefrontala kortex (omömescentra) och amygdala (känslocentra) stärks. Det gör att prefrontala kortex i större grad kan välja vilka av våra impulsiva tankar som vi ör – eller inte ör – omsätta till handling.

Din kreativitet ökar

Förbättrar din kreativitet, vilket skulle kunna förklaras med att blodcirkulationen i hjärnan ökade.

HÄrproducerat

Siggesta Köksträdgård är ett hållbarhetsprojekt men också ett integrationsprojekt. Vi odlar ca 1500 m2 grönsaker i vår köksträdgård. Åt Värmdö Bryggeri odlar vi humle som bland annat har resulterat i vår egen öl "Alpacka". Till vår hjälp har vi anställt Bereket med erfarenhet av ekologisk odling från sitt hemland Eritrea. Vi har genom dem lärt oss mycket om ekologisk odling och hur man kan känna av på solen, lukta på jorden och använda tekniker som i vårt jordbruk är bortglömda. Vi hoppas på effekter som:

Minskad miljöpåverkan genom ekologisk odling

Genom ett  odlingssystem där man inte använder konstgödsel eller kemisk bekämpning. Vi kommer minska den totala energi och vattenförbrukning genom att utöka det vegetariska utbudet. Att minska miljöpåverkan via maten genom att äta mer vegetarisk mat kan vara ett sätt att minska sin miljöpåverkan . Om vi skulle konsumera energin från växterna direkt i stället för att dessa först går genom ett djur som vi ska äta skulle det gå åt mindre odlingsareal. Energiåtgången och vattenförbrukningen är väldigt mycket högre för att producera ett kilo kött än för ett kilo vete.

minskade transportutsläpp  

transporterna mellan produktionsställe och försäljningsställe minskar, vilket är en stor miljöbov. Vi räknar med att minska transportutsläpp med ca 700 mil mindre i transport mellan leverantör och Siggesta Gård under perioden maj - september.

närproducerat

Siggesta Gård samarbetar med Smaka på Värmdö och i vår Delibutik finns mycket från våra producenter på ön.  I vårt stående utbud har vi alltid det närproducerade som första alternativ.

hållbara organisationer

Att tillbringa så stor del av vår tid på arbete innebär att vårt arbetsklimat påverkar mycket hur vi mår som i sin tur på verkar val vi gör. Att tänka långsiktigt och hållbart när det kommer till ledarskap och organisationsstruktur är lika självklart som all annan hållbarhet.

svanen & svinn

Svanenmärket är en världsledande miljömärkning med hög kännedom och trovärdighet.

Att genomföra en Svanenmärkning innebär att vi får stöd och hjälp att strukturera upp vårt miljöarbete. Livscykelbaserade och tuffa krav ger oss möjlighet att bli ledande på miljö inom vårt område. Genom att Svanens krav oftast ligger före lagstiftningen minskar vi risken för plötsligt påkomna lagändringar. Svanen fungerar helt enkelt som ett verktyg för vårt företags miljöstrategi.

Med det starka miljöarbete och engagemang som en Svanenmärkning innebär bidrar vi också till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål som ska säkra en hållbar utveckling.
Dessutom vet vi att Svanenmärkningen ofta bidrar till att öka stoltheten bland medarbetare. Det är också ett utmärkt sätt att locka nya medarbetare.

Svinn

En dold bov i livsmedelshanteringen som ger stora konsekvenser för miljön är att vi slänger fullvärdig mat. Om vi skulle äta upp allt på tallrikarna, ta vara på våra rester och inte köpa mer mat än vi kan göra av med innan den blir dålig skulle mycket onödigt svinn elimineras. I dagsläget produceras en stor mängd livsmedel direkt för soptunnan. Vi har skyltar på samtliga bufféer om med uppmaning att tänka på miljö .

Hållbar besöksnäring

Siggesta Gård är en del av Visit Värmdös satsning för en hållbar besöksnäring.

Hållbarhetsstämpeln är en garanti för dig som kund att vi samverkar med andra lokala producenter och företag samt deltar i Visit Värmdös hållbarhetsprojekt Steg för Steg.

Vi vill vi öka kunskapen om hållbarhet samt gynna en levande landsbygd och skärgård genom att främja produktion av lokala tjänster och produkter.

Vi är en viktigt del av Visit Värmdös Hållbarhetspolicy.